Ubezpieczenie na życie


Polisa na życie daje nie tylko ochronę, ale również przynosi bardzo wiele korzyści. Przed wykupieniem ubezpieczenia warto zapoznać się ze wszystkimi zaletami polisy oraz dowiedzieć się, co tak naprawdę daje jej posiadanie. Zabezpieczenie przed fiskusem jest jedną z najważniejszych cech dotyczących ubezpieczenia. Polisy na życie nie mogą zostać zajęte przez komornika ani przejęte w ramach grzywny, np. na rzecz Skarbu Państwa.

Ochrona przed fiskusem

Ubezpieczenie na życie nie podlega również żadnym egzekucjom, za wyjątkiem roszczeń alimentacyjnych. Jest to szczególnie ważne dla osób, które zasiadają w zarządzie spółki i odpowiadają swoim majątkiem za długi zaciągnięte przez firmę lub prowadzą własną działalność gospodarczą. Nie odpowiadają oni jednak za majątek zgromadzony w większości na polisie. Korzystają również na tym osoby, które np. zaciągnęły kredyty i nie mogą ich z jakiegoś powodu spłacić. Wówczas posiadanie polisy daje gwarancję, że nie stracą oni swoich aktywów.

Wolność od podatku od darowizny

Polisa na życie jest również wolna od podatku od darowizny. W każdej chwili jej właściciel może dokonać cesji polisy na drugą osobę, bez tego podatku. W ten sposób bez podatkowo przekazać można oszczędności np. dzieciom. Cesja polisy może być również dokonana dla osób niespokrewnionych, np. opiekuna lub konkubenta. Wówczas również nie ma obowiązku odprowadzania dla niej podatku od darowizny, jak również obowiązku wypłaty jakiegokolwiek zachowku prawidłowym spadkobiercom.

Zabezpieczenie dla banku

Istnieją również inne zalety ubezpieczenia na życie. Polisa może być wystarczającym zastawem dla banku w momencie pobierania kredytu lub pożyczki. Jest to szczególnie przydatne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą lub będących w zarządzie spółki. Ubezpieczenie na życie może być również zastawem dla ludzi, który pracują na stanowiskach najemnych. W ten sposób łatwiej jest im przekonać bank do udzielenia kredytu czy pożyczki hipotecznej na zakup nieruchomości lub w innych celach konsumpcyjnych.

Masa spadkowa

Ubezpieczenie na życie nie stanowi również masy spadkowej. Oznacza to, że nie wchodzi ono w skład spadku w przypadku np. śmierci lub rozwodu. W ten sposób upoważniona osoba otrzyma pieniądze z polisy niezależnie od postępowania spadkowego. Polisa nie jest w ogóle brana pod uwagę, ponieważ ubezpieczenie na życie jest wyłączone z tego postępowania. Wówczas osoba przejmująca spadek nie płaci również podatku od jego wartości. Polisą nie można się dzielić również w przypadku rozwodu.

Korzyści ochronne

Celem polisy na życie jest wypłata zależności pieniężnej bliskim, na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Do korzyści ochronnych należy więc przede wszystkim zabezpieczenie finansowe bliskich, a także ochrona ubezpieczonego na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia, zachorowania lub niezdolności do pracy. Polisa zapewnia również dodatkowy kapitał na emeryturę, a dzięki zabezpieczeniu oszczędności daje również możliwość lepszego startu w dorosłe życie dzieciom ubezpieczonego.