Ubezpieczenie OC firmy


Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie OC firmy?

Bez względu na rodzaj czy wielkość prowadzonej działalności gospodarczej zawsze może dojść do niespodziewanego wypadku z udziałem klientów. Przed ich roszczeniami można się jednak skutecznie zabezpieczyć decydując się na ubezpieczenie firmy. Osoby, które posiadają firmę powinny to rozważyć.

Okazuje się, że żadne przedsiębiorstwo nie jest wolne od nieumyślnego spowodowania szkody na mieniu lub zdrowiu klienta. Takich sytuacji może być wiele mimo zachowania wszystkich środków bezpieczeństwa. Sytuacje tego typu mają najczęściej charakter losowy, choć zdarzają się i te wynikające z zaniedbania właściciela firmy czy jej pracowników. Rozwiązaniem jest ubezpieczenie przedsiębiorstwa i wykupienie polisy OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki niemu po szkodzie odpowiedzialność za wypłatę pieniędzy spada na firmę ubezpieczeniową. Zalety ubezpieczenia tego typu są bezsprzeczne.

Jeśli w wyniku lub w związku z prowadzeniem danej działalności gospodarczej ucierpią osoby trzecie, a więc zwykle klienci, winę ponosi przedsiębiorca. Klient może to udowodnić, a jeśli tak się stanie to przedsiębiorca jest zobowiązany do wypłacenia mu odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia czy naprawy itd. W skrajnych wypadkach kwota ta wynosić może nawet setki tysięcy złotych. Takie sytuacje mogą więc niejednokrotnie doprowadzić do upadku firmy. Największy problem mają właściciele tzw. mikroprzedsiębiorstw, gdzie budżety są niewielkie i całkowicie nieprzygotowane na tego typu wydatki. Tymczasem warto wiedzieć, że świadomość klientów cały czas rośnie. Zgłaszają się więc po odszkodowania coraz częściej domagając się niekiedy bardzo wysokich kwot. Tylko w ubiegłym roku wypłacono takich odszkodowań o 16% więcej niż w roku poprzednim.

W przypadku ubezpieczenia OC przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody rzeczowe lub osobowe. Polisa chroni nie tylko przed uszczerbkiem na zdrowiu, który faktycznie miał miejsce, ale też przed utratę korzyści, które miałby gdyby do danej szkody nie doszło. Podczas wyboru ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na sumę gwarancyjną. To maksymalna kwota, do której odszkodowanie wypłaci w razie zaistnienia szkody firma ubezpieczeniowa. Powinna być ona na tyle wysoka, aby ewentualne roszczenia pokryć. Warto ją dostosować do indywidualnych potrzeb firmy w zależności m.in. od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń. Po zaistnieniu szkody ubezpieczyciel przejmuje na siebie wszystkie koszty naprawy czy likwidacji szkody, a także opłaty sądowe i wynagrodzenie dla ewentualnych rzeczoznawców.

Okazuje się też, że ubezpieczenia tego typu wcale nie muszą być drogie. Wysokość składki zwykle uzależniona jest od zakresu ubezpieczenia, rocznego obrotu.