Ubezpieczenia Opole


Zakup polisy, zabezpieczającej bezpieczeństwo rodziny, chroniącej dobytek taki jak dom, samochód, zapewniającej środki w wypadki nagłego zdarzenia nie może być przypadkowy. Multiagencja Ubezpieczeniowa, bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz zaufaniu klientów, przygotowała szeroki pakiet rozwiązań, tak zabezpieczających, jaki i inwestycyjnych.

Współpraca z największymi ubezpieczycielami na rynku gwarantuje rzetelność i bezstronność w oferowanych propozycjach ochrony. To kupujący- ubezpieczający decyduje o wyborze konkretnej oferty, jej zakresie i warunkach.

Często zdarzają się sytuacje, gdy po sprzedaży produktu Agent zapomina o kliencie. Multiagencja Ubezpieczeniowa pracuje w zupełnie inny sposób.

Zespół specjalistów skuteczne prowadzi sprawy klientów. Czuwa nad sprawą od wyboru polisy, poprzez precyzyjne wyliczenie składki, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, przygotowanie dokumentów, aż do nie mniej ważnej obsługi po sprzedażowej. Gwarantuje to sprawne załatwienie każdej bieżącej sprawy.